Home  |  Missie  |  Activiteiten  |  Info / tarieven  |  Contact
 


 
 Trucking K.S. B.V.
 Wantsnijderplaats 11
 2671 HW  NAALDWIJK
 
Mobiel  0643 - 27 21 88
Telefoon  0174 - 72 57 40
Fax  0847 - 31 65 69
 
 E-mail  info@truckingks.nl Contactpersonen: Fred Zuijderwijk - Danny Zuijderwijk

 BTW nr NL8633.20.405.B01

 Kamer v Koophandel 84697164

Bankrekening ABN-AMRO 607577851
Iban code NL84ABNA0607577851
BIC code ABNANL2A

 Voor zover hierna niet anders is bepaald zijn op al onze werkzaamheden van toepassing de Nederlandse Expeditievoorwaarden inclusief de arbitrageclausule, laatste versie, zoals gedeponeerd
 door de FENEX ter griffie(s) van de Rechtbank(en) Amsterdam (Rotterdam, Breda en Arnhem). Op alle opdrachten die uitsluitend betrekking hebben op de opslag van zaken zijn toepasselijk de
 Nederlandse Opslagvoorwaarden inclusief de arbitrageclausule, laatste versie, zoals gedeponeerd door de FENEX ter griffie van de Rechtbank Rotterdam. Alle bovengenoemde
 voorwaarden zullen op verzoek worden toegezonden.
   


2009 Trucking K.S.