Fenex voorwaarden

 

Voor zover hierna niet anders is bepaald zijn op al onze werkzaamheden van toepassing de Nederlandse Expeditievoorwaarden inclusief de arbitrageclausule, laatste versie, zoals gedeponeerd door de FENEX ter griffie(s) van de Rechtbank(en) Amsterdam (Rotterdam, Breda en Arnhem). Op alle opdrachten die uitsluitend betrekking hebben op de opslag van zaken zijn toepasselijk de Nederlandse Opslagvoorwaarden inclusief de arbitrageclausule, laatste versie, zoals gedeponeerd door de FENEX ter griffie van de Rechtbank Rotterdam. Alle bovengenoemde
voorwaarden zullen op verzoek worden toegezonden.